בילינג – חיוב כרטיס אשראי בהוראת קבע + חשבונית

מערכת איזיקארד בילינג מאפשרת לבצע חיוב כרטיס אשראי בהוראות קבע וחיוב של הוראות קבע בנקאיות (הכנת קובץ למערכת מס"ב). בנוסף מאפשרת המערכת להפיק דוחות מסודרים על החיובים שבוצעו.

לא סתם חיוב כרטיס אשראי - גם כרטיס לקוח

 • בכרטיס הלקוח מוזנים כל פרטי הלקוח ונקבע סוג חיוב כרטיס אשראי או הוראת קבע בנקאית.
 • ניתן לקבוע את יום החיוב עבור כל לקוח בנפרד, את תדירות החיוב חודשי, רבעוני, שנתי וכו…
 • ניתן לשנות את הסכום לחיוב לפני כל סליקה.
 • ניתן להגדיר את טווחי חיוב כרטיס אשראי או את מועד החיוב האחרון או חיוב ללא הגבלת זמן.
 • ניתן להגדיר האם הסכום לחיוב הוא שקלי או דולרי (בסכום דולרי המערכת תתרגם את הסכום לשקלים בבצוע החיוב).

סליקת כרטיסי אשראי

 • במסך חיובים יופיעו כל התנועות לחיוב כרטיסי אשראי אשר תאריך החיוב שלהם הגיע.
 • סליקת כרטיס האשראי לא מבוצע באופן אוטומטי, אלא מצריך לחיצה נוספת לאישור בחיובים על מנת למנוע טעויות.
 • חיובים אשר טרם הגיע תאריך הסליקה שלהם לא יופיעו במסך החיובים.

חיוב הוראות קבע

 • במסך חיובים יופיעו כל התנועות לחיוב בהוראות קבע אשר תאריך החיוב שלהם הגיע.
 • החיוב לא מבוצע באופן אוטומטי, אלא מצריך לחיצה נוספת לאישור בחיובים על מנת למנוע טעויות.
 • חיובים אשר עדיין לא הגיע תאריך החיוב שלהם לא יופיעו במסך החיובים.
 • לא ניתן לחייב הוראת קבע יותר מפעם אחת באותו החודש (חיוב נוסף לאות הוראת קבע ניתן לבצע מחיוב חד פעמי).
 • ביצוע חיוב הוראות קבע אינו יוצר חיוב בפועל אלה רק מייצר קובץ עבור תוכנת מס"ב אשר באמצעותה ניתן לשדר את התנועות בפועל.

חיוב חד פעמי

באפשרות זו ניתן לחייב לקוח באופן חד פעמי. במידה ומדובר בלקוח קיים, ניתן לבצע את הסליקה ישירות, בבחירת מס' התיק או שם הלקוח יוצגו פרטי התשלום שלו, או באמצעות פרטי תשלום חדשים.
ניתן גם לבצע סליקת כרטיס אשראי ללקוח מזדמן.

דוחות

המערכת יודעת להציג דוחות בהפרדה לסליקת כרטיסי אשראי והוראות קבע, לפי שם לקוח ולפי חתך תאריכים.

יבוא תנועות

ניתן לייבא תנועות למערכת הסליקה מתוכנות זרות בקובץ ישירות למודול החיוב בכרטיסי אשראי ובהוראות קבע.

פתרון מושלם לכל עסק המבצע חיובים של לקוחות על בסיס קבוע בהוראות קבע בסליקת כרטיס אשראי או הוראות קבע בנקאיות

 

[gravityform id="16" name="" title="false" description="false" ajax="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_16' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_16' action='/billing/'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_16' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_16_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_1' id='input_16_1' type='text' value='' class='medium' tabindex='1004' placeholder='שם' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_16_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_2' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_2' id='input_16_2' type='text' value='' class='medium' tabindex='1005' placeholder='נייד' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_16_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_3' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_3' id='input_16_3' type='text' value='' class='medium' tabindex='1006' placeholder='דוא&quot;ל' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_16_4' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_4' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_4' id='input_16_4' type='text' value='' /></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__4'>שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_16' class='gform_button button' value='חזרו אליי' tabindex='1007' onclick='if(window["gf_submitting_16"]){return false;} window["gf_submitting_16"]=true; ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_16"]){return false;} window["gf_submitting_16"]=true; jQuery("#gform_16").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_16' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='16' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_16' value='WyJbXSIsIjZhODJiZTgxYzU5NDM0M2U0MjdmMGQzYTMzNDI4ZmFjIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_16' id='gform_target_page_number_16' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_16' id='gform_source_page_number_16' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 16) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [16, 1]) } ); </script>