לקוחות

מדי יום, מצטרפים אלינו עשרה לקוחות נוספים לעוד אלפי לקוחותינו הסולקים 55,000,000 מליון ש"ח בכל חודש.

מתוך אלפי עסקים מכל הסוגים, קטנים, גדולים ומורכבים, רשימה קטנה ניתן לראות כאן