מחירון

חודשי
שנתי

תיאור השירות

מחיר לחודש במסלול חודשי

סליקה ממחשב בחיבור אינטרנט
35 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 200 ₪
סליקה ממחשב בחיבור אינטרנט
+ סליקה מאפליקציה
45 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 200 ₪
סליקה מאתר סחר
69 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 250 ₪
סליקת הוראות קבע בכרטיס אשראי
99 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 250 ₪
סליקה Desktop, ממשק לתוכנות
ניהול: Sap, Rapid Image, קליקס ועוד
110 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 250 ₪
חשבוניות דיגטיליות עד 100 מסמכים
25 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 0 ₪
חשבוניות דיגטיליות ללא הגבלת מסמכים
69 ₪ / חודש
התקנה חד פעמית - 0 ₪

תיאור השירות

מחיר לחודש במסלול שנתי

סליקה ממחשב בחיבור אינטרנט
29 ₪ / חודש
348 ₪ שנתי - חסכון 17%
התקנה חד פעמית - 200 ₪
סליקה ממחשב בחיבור אינטרנט
+ סליקה מאפליקציה
39 ₪ / חודש
468 ₪ שנתי - חסכון 13%
התקנה חד פעמית - 200 ₪
סליקה מאתר סחר
59 ₪ / חודש
708 ₪ שנתי - חסכון 14%
התקנה חד פעמית - 250 ₪
סליקת הוראות קבע בכרטיס אשראי
99 ₪ / חודש
1188 ₪ שנתי - חסכון 0%
התקנה חד פעמית - 250 ₪
סליקה Desktop, ממשק לתוכנות
ניהול: Sap, Rapid Image, קליקס ועוד
95 ₪ / חודש
1440 ₪ שנתי - חסכון 13%
התקנה חד פעמית - 250 ₪
חשבוניות דיגטיליות עד 100 מסמכים
20 ₪ / חודש
240 ₪ שנתי - חסכון 20%
התקנה חד פעמית - 0 ₪
חשבוניות דיגטיליות ללא הגבלת מסמכים
59 ₪ / חודש
708 ₪ שנתי - חסכון 14%
התקנה חד פעמית - 0 ₪

 

** מסלול שנתי בהתחייבות לשנה מראש

***המחירים לא כוללים מע"מ

 

[gravityform id="16" name="" title="false" description="false" ajax="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_16' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_16' action='/pricing/'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_16' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_16_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_1' id='input_16_1' type='text' value='' class='medium' tabindex='1004' placeholder='שם' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_16_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_2' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_2' id='input_16_2' type='text' value='' class='medium' tabindex='1005' placeholder='נייד' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_16_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_3' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_3' id='input_16_3' type='text' value='' class='medium' tabindex='1006' placeholder='דוא&quot;ל' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_16_4' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_16_4' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_4' id='input_16_4' type='text' value='' /></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__4'>שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_16' class='gform_button button' value='חזרו אליי' tabindex='1007' onclick='if(window["gf_submitting_16"]){return false;} window["gf_submitting_16"]=true; ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_16"]){return false;} window["gf_submitting_16"]=true; jQuery("#gform_16").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_16' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='16' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_16' value='WyJbXSIsIjZhODJiZTgxYzU5NDM0M2U0MjdmMGQzYTMzNDI4ZmFjIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_16' id='gform_target_page_number_16' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_16' id='gform_source_page_number_16' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 16) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [16, 1]) } ); </script>